A A A

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Uprzejmie prosimy aby wpłacać na konto kwotę, która znajduje się                na rachunku. Prosimy też nie naliczać samodzielnie opłat a w tytule przelewu wpisywać imię i nazwisko dziecka.

Wpłat dokonujemy do dnia 15-stego każdego miesiąca. Wpłata po tym terminie powoduje naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki.

Zapraszamy do serwisu PRZEDSZKOLA W POZNANIU