A A A

Informacja dla rodziców

Prosimy o wypełnienie druków z podaniem numeru konta - ponieważ na koniec grudnia

będziemy zerować konto przedszkola i przekazywać odpisy na państwa konta.

W miesiącu styczniu będzie pełna odpłatność bez odpisów.

Zapraszamy do serwisu PRZEDSZKOLA W POZNANIU